Strona głównaUncategorizedIle masz czasu na uregulowanie PCC-3?

Ile masz czasu na uregulowanie PCC-3?

 Zakup samochodu, ustanowienie hipoteki i wiele innych czynności traktowanych jest z punktu widzenia prawa jako czynności cywilnoprawne, a te obciążone są podatkiem. Dlatego też kupujący auto ma obowiązek uregulowania należności z tego tytułu. Ile wynosi podatek od zakupu samochodu? W jakim czasie należy go uregulować? Jak zapłacić PCC-3 przez Internet? Czy ta forma podatku dotyczy wyłącznie zakupu samochodu?

Podatek od czynności cywilno-prawnej

Zakup samochodu od osoby należy do grupy czynności cywilnoprawnych określonych w art. 1.1.1. Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych[i]. Do tej grupy czynności należą m.in.:

  • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
  • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
  • umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
  • umowy dożywocia,
  • ustanowienie hipoteki,

Te i wiele innych czynności uwzględnionych w ustawie podlegają opodatkowaniu. Formularzem, jaki należy złożyć do urzędu skarbowego w tym przypadku, jest deklaracja PCC-3. W przypadku kupna samochodu obowiązek podatkowy spoczywa na kupującym (zgodnie z art. 4.1. ustawy), a nie sprzedającym auto i należy go dopełnić w ciągu 14 dni od dnia zakupu samochodu.

PCC-3 – wysokość podatku za zakup auta

Stawkę podatku od sprzedaży rzeczy ruchomych określa również ustawa i wynosi on 2% wartości rynkowej przedmiotu. W tym przypadku kluczowe znaczenie ma „wartość rynkowa”, która nie daje pełnej dobrowolności w określaniu wartości zakupionego auta. Ważne jest, aby zadeklarowana wartość samochodu miała odzwierciedlenie na rynku motoryzacyjnym. Nawet w sytuacji, kiedy w konkretnym przypadku zakupiono samochód po cenie niższej.

Poza tym celowe zaniżanie wartości pojazdu nie uchroni kupującego przed wyższym podatkiem. Wręcz przeciwnie, organ podatkowy ma prawo w ciągu 5 lat liczonych od końca roku zakupu auta wezwać podatnika do określenia wartości przedmiotu, jeśli pojawią się wątpliwości co do zadeklarowanej jej wartości. Należy pamiętać, że jeśli organ stwierdzi, że wartość przedmiotu została zaniżona w deklaracji PCC-3, ma prawo do egzekwowania od podatnika nie tylko różnicy wartości należnego podatku, ale również odsetek, co z pewnością odbije się na jego portfelu.

Jak zapłacić PCC-3? Przez Internet!

Istotne jest, aby uregulować podatek od czynności cywilnoprawnych w terminie. Deklaracja PCC-3 musi być złożona do urzędu w ciągu 14 dni od dnia zakupu auta. Każdy dzień opóźnienia może słono kosztować. Minimalna kara z tego tytułu wynosi 10% od minimalnego wynagrodzenia, maksymalna zaś nawet jej dwudziestokrotność. Tym samym kara za opóźnienie w złożeniu PCC-3 może wynieść nawet 72 tys. zł brutto!

Najszybszym sposobem na złożenie i uregulowanie podatku jest forma elektroniczna. Deklarację PCC-3 można złożyć online za pośrednictwem serwisu e-Deklaracje. Aby zautoryzować wysłanie dokumentu, należy w formularzu elektronicznym wpisać kwotę przychodu za poprzedni rok.

Złożenie deklaracji PCC-3 to pierwszy krok do uregulowania należnego podatku. Kolejnym jest wykonanie przelewu do urzędu skarbowego. Na stronie internetowej każdego urzędu dostępne są numery kont dedykowane opłatom różnego rodzaju podatków. Należy zwrócić uwagę, żeby przelew za podatek od czynności cywilnoprawnych został zlecony na właściwy rachunek. Jak zapłacić PCC-3 przez Internet? Przelewem bankowym. Trzeba jednak pamiętać, że te do urzędu skarbowego są odrębnym rodzajem przelewów oferowanych przez bankowość elektroniczną. Poprawnie wykonany przelew – oprócz właściwej kwoty podatku – powinien zawierać nazwę właściwego urzędu skarbowego, nazwę podatnika i jego numer identyfikacyjny (PESEL), symbol formularza PCC-3.

PCC-3 – kiedy obowiązkowy a kiedy nie?

Zakup samochodu to nie jedyna okoliczność obciążona podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Ten obejmuje również szereg innych działań, m.in. ustanowienia hipoteki, umowy dożywocia czy ustanowienia odpłatnego użytkowania. Część osób może jednak nie zdawać sobie sprawy, że tym podatkiem obarczone są również prywatne pożyczki czy zakupy rzeczy używanych powyżej 1000 zł.

Z drugiej strony – zakup auta poniżej 1000 zł wartości rynkowej jest zwolniony z podatku PCC. Podobnie w przypadku, kiedy kupującym pojazd jest osoba niepełnosprawna, a auto będzie przeznaczone na własny użytek. Podatkowi PCC nie podlegają też auta kupione poza granicami kraju.

[i] Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20000860959/U/D20000959Lj.pdf

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne